Dialogmöte kring infrastuktur, trafik, klimat, miljö och energi

Region Norrland omfattar de tre länen Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

I det förberedande arbetet för Region Norrland har ett antal politiska arbetsgrupper tillsatts inom regional utveckling samt hälso- och sjukvårdsområdet. Varje grupp har en huvudsekreterare och ett antal tjänstemän.

Under hösten har en kartläggning genomförts och nu under våren/sommaren kommer visioner, mål och strategier att tas fram. Kommande höst planeras ett fortsatt arbete med organisationsstrukturen.

Det är viktigt att olika aktörer finns med i diskussioner kring visioner och mål i ett tidigt skede.

Tre dialogmöten genomfördes under hösten: Umeå 4 maj, Härnösand 5 juni och Luleå 15 september.

 Nedan finns dokumentation från Härnösand och Luleå:

Inbjudan 15 september Luleå (pdf)

Inbjudan 5 juni i Härnösand (pdf)

Vision och mål för infrastruktur (ppt)

Kartläggning infrastruktur (ppt)

Vision och mål för trafik (ppt)

Kartläggning trafik (ppt)

Vision och mål miljö och energi (ppt)

Diskussion dialogmöte Luleå (pdf)

Deltagarförteckning dialogmöte Luleå (pdf)

 

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt