Det brådskar i regionfrågan

För att en sammanläggning av landstinget i Norrbotten och Västerbotten ska vara möjlig till 2015 bör landstinget lämna en ansökan till regeringen under mars månad 2012.

Det framgår av den lägesrapport som utredaren Mats Sjöstrand lämnat kring tilläggsuppdraget att pröva om det är möjligt att finna en gränsdragning som uppfyller indelningslagens krav, dels för Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands läns lansting, dels för Uppsala, Dalarna och Gävleborgs läns landsting.

I Norrbottens och Västerbottens län finns inte något formellt politiskt ställningstagande i regionfrågan vare sig från landstingen eller från enskilda partier. I ett brev till utredningen den 21 december 2011 anges att en majoritet av de politiska partierna i Västerbottens och Norrbottens län samt Örnsköldsvik och Sollefteå kommuner är positiva till att bilda en gemensam region.

Av lägesrapporten framgår att en sammanläggning av landstingen i Jämtlands och Västernorrlands län skulle innebära bestående fördelar. Bättre förutsättningar för regionalt utvecklingsarbete, möjlighet att tillvarata skalfördelar inom hälso- och sjukvården samt bättre förutsättningar för en effektiv kollektivtrafik är exempel på sådana fördelar. Detta samtidigt som medborgarnas närhet och tillgång till service inte påverkas negativt.

Bedömning bygger på att samtliga kommuner i de två länen ingår i sammanläggningen. Idag finns oklarheten om dels landstingsfullmäktige i Jämtlands inställning till en sammanläggning samt den geografiska avgränsningen då Örnsköldsvik och Sollefteå angett att de vill ingå i en region med Norrbotten och Västerbotten.

I den fortsatta processen med en sammanläggning av landstingen i Jämtlands och Västernorrlands län begär Sjöstrand klargörande om viljan hos landstinget i Jämtlands län och att den slutliga geografiska omfattningen fastställs genom att kommunernas inställning inhämtas.

 

Rapporten Sammanläggningar av landsting i Norrland och Svealand 

 

Artikel i Norrbottens Kuriren

 

Artikel i Östersunds Posten

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt