Den regionala röran fortsätter

Det är tydligt att regeringen inte tar sitt ansvar för att försöka bringa reda i den regionala röran, skriver företrädare för tre landsting i en replik på DN Debatt.

Med det besked som nu lämnats av Stefan Attefall så är det tydligt att regeringen inte tar sitt ansvar för att försöka bringa reda i den regionala röran. I stället för att ta ett helhetsgrepp över det regionala utvecklingsarbetet så fortsätter man att i snuttifierad form portionera ut beslut över vilka regioner som får eller inte får politiskt ansvar över regionala utvecklingsresurser.

Det är bara tre län i Sverige – Norrbotten, Västernorrland och Västmanland – som inte har något politiskt inflytande över de regionala resurserna trots bred enighet politiskt och med kommunal förankring.

I majoriteten av landets regioner – 17 av 21 – finns det ett politiskt ansvar över de regionala utvecklings-resurserna. Dessa regioner får ett försteg för viktiga utvecklingsfrågor jämfört med oss som inte får det ansvaret men förväntas att ta det och många gånger ställs till svars för detta.

Dagens besked lämnar frågan hur Sverige ska styras obesvarad även om Attefall säger att vi nu får en tydligare och mer modern offentlig förvaltning. Så är det naturligtvis inte då den redan existerande obalansen mellan länen nu ytterligare förstärks.

Vi saknar logiken. Regeringen säger i och med besluten att bilda sex nya regioner, att det är den vägen Sverige ska gå när det gäller den regionala nivån. Att då säga nej till tre län med motiveringen att regeringen inte är beredd att i detta skede ändra kompetensfördelningen mellan stat och regionala organ är märkligt.

När kommer regeringen vara redo för det? Nu får vi en ökad obalans mellan länen och en risk för A-län och B-län. A-länen med en naturlig legitimitet där den regionala utvecklingen förenas med ekonomiska muskler genom beskattningsrätten. Medborgarnas inflytande stärks och demokratin fördjupas och utvecklas – de blir attraktiva regioner att leva i.

B-länen får leva kvar i den gamla strukturen med en fortsatt regional röra. Vi vill att alla län ska ha samma förutsättningar att leverera en bra välfärd till sina medborgare.

Gör om. Gör rätt.

Kent Ögren (S), landstingsstyrelsens ordförande Norrbottens läns landsting
Hans Hedlund (C), landstingsstyrelsens vice ordförande Landstinget i Västernorrland
Denise Norström (S), landstingsstyrelsens ordförande Landstinget Västmanland

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt