Bred politisk majoritet för en gemensam region i norr

En bred majoritet bland de politiska partierna i Västerbottens- och Norrbottens län samt Örnsköldsvik och Sollefteå kommuner har nu förklarat sig positiva till att bilda en gemensam region. För att den ska kunna bli ännu kraftfullare håller man dörrarna öppna om fler landsting och kommuner vill ansluta sig.

Som framgått av bl.a. medierapporteringen under året finns det i dag inga förutsättningar för att bilda en norrländsk region bestående av de fyra nordligaste länen.

Men behovet kvarstår av att stärka möjligheterna till regional utveckling och för att klara det långsiktiga välfärdsuppdraget.

Möte med utredaren

De politiska partierna i Västerbottens- och Norrbottens län samt Örnsköldsvik och Sollefteå kommuner är nu beredda att gå vidare och tydliggöra hur en regionbildning ska organiseras.

Men innan dess vill partierna få veta om det finns en realistisk möjlighet att göra verklighet av ambitionerna. Mats Sjöstrand, som utreder den statliga organisationen på regional nivå, kommer därför att bjudas in till ett gemensamt möte under januari 2012.


Eventuella kommentarer lämnas av:

 

Erik Bergkvist   
Regionråd (S)  
Region Västerbotten 
070-618 68 55   

 

Glenn Nordlund   
Kommunalråd (S)  
Örnsköldsviks kommun 
070-558 81 53   

 

Kent Ögren   
Landstingsråd (S)  
Norrbottens läns landsting 
070-528 71 92   

 

Marianne Normark
Gruppledare (FP)
Västerbottens läns landsting
070-243 57 04

 

Olle Edblom
Gruppledare (C)
Västerbottens läns landsting
070-564 44 65

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt