Bildandet av Region Norrland senareläggs

Kammarkollegiet har idag lämnat sitt yttrande över de tre norrlandstingens ansökan om att få bilda en norrländsk regionkommun, Region Norrland. Kollegiet anser inte att det finns tillräcklig enighet i de berörda länen för att nu bilda regionkommuner. Vi inser att det försvårar regeringens möjligheter att ge ett positivt besked på vår ansökan om att bilda Region Norrland redan i samband med kommande val.

Kammarkollegiets egna experter gjorde en annan bedömning och gav gott stöd åt en regionbildning 2011. Även kollegiet självt konstaterar att det sammantaget finns skäl som talar för de föreslagna regionbildningarna. På sikt kommer landstingen att ersättas av större och mer kraftfulla regionkommuner i hela landet. Det har regeringen klargjort, och om detta är alla partier i riksdagen eniga.

Norrstyrelsen kommer därför – när regeringen tagit ställning i frågan – att planera sitt fortsatta arbete med sikte för att bilda Region Norrland senast den 1 januari 2015. Det är nödvändigt för att klara jobb, välfärd och en långsiktigt hållbar utveckling. Ambitionen är att arbeta närmare norrlänningarna själva, att göra oss starkare gentemot omvärlden och att använda våra gemensamma resurser klokare än tidigare.

Vi vill också peka på de vinster som det växande samarbetet inom Norrland redan har medfört, allt ifrån den gemensamma satsningen på tågtrafik, Norrtåg, och samarbetet om den nationella transportplanen, till den stadigt ökande samverkan inom hälso- och sjukvården. Det omfattande förberedelsearbete vi redan gjort utgör en god grund för regionbildningen.  

Det finns dock gränser för hur långt man kan komma med enbart samverkan, där den som vill minst vanligtvis bestämmer. Med ett Region Norrland får norrlänningarna samma möjligheter som Skåne och Västra Götaland har att tala med en röst i Stockholm och Bryssel och stärka sin ställning i omvärlden. En samlad norrländsk region står också stadigare i finanskrisens snålblåst och kan värna och utveckla hälso- och sjukvården bättre än vad dagens små landsting var för sig mäktar med.

Norrstyrelsen 

Kent Ögren
Ordförande
070 – 528 71 92
              

Hans Hedlund  
Första vice ordförande
070 – 285 16 17

Elvy Söderström
                       
Andre vice ordförande
   
070 – 558 81 57
   
        

Läs yttrandet från Kammarkollegiet (pdf):

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt