Bättre kommunikation och samverkan i Region Norrland

Kommunikation med medborgarna, inom de politiska partierna och med kommunerna behöver stärkas. För att lyckas med kommunikationen i regionbildningen behövs nya mötesformer, ny teknik och en bra kultur för videokonferens.  

Fredag 23 oktober hölls det sista seminariet i en serie i fyra delar om den politiska rollen i region. Temat för dagen var erfarenhet och reflektioner kring uppdraget som regionpolitiker. Jonas Andersson (FP), regionråd i Västra Götaland och Ingrid Hedin-Amrén (S) fd landstingsråd i Gävleborg delade med sig av sina erfarenheter. 

 

20091023JonasAndersson
Jonas Andersson

 

Det nya i uppdraget som regionpolitiker är den geografiska ytan och omfattningen på verksamheten. Det är svårt med detaljkontroll, t ex inom sjukvårdsområdet, vilket tvingar politikerna till en mer övergripande roll och att styra med större penseldrag. Samtidigt får man inte gömma sig bakom storleken när medborgare hör av sig med synpunkter. Det gäller att hitta nya sätt att kommunicera. Redan från start bör man satsa på bra teknik och att arbeta fram en kultur med videokonferensmöten.

 

Hur kan man förena den demokratiska processen och närhet till medborgarna med att jobba övergripande? Detta diskuterades under dagen. Ett svar är att den politiska organisationen, så långt som möjligt, ska ges bra förutsättningar för detta. 

 

Ingrid Hedin-Amrén lyfte fram vikten av att tidigt i processen skapa en gemensam värdegrund med utgångspunkt i befolkningens och verksamhetens behov. En grund för samarbete och samverkan.

 

– Tillsammans med långsiktiga strategier, mål och visioner är värdegrunden ett viktigt styrinstrument. Scheman över organisationen har en underordnad betydelse, anser Ingrid Hedin-Amrén.

 

Ulf Johansson, SWECO, Eurofutures, berättade om vad ledande politiker och tjänstemän tycker om dagens styrsystem och organisationer i nuvarande landsting.

 

– Alla är överens om att det kommer att ställas nya krav på den interna kommunikationen inom partiet och ett bra system för samverkan med kommunerna. Annars blir det svårt att fatta beslut i frågor där man måste ta hänsyn till både geografiska förhållanden och till vad som är bäst för regionen som helhet, säger Ulf Johansson.

 

2009-10-23politikerseminarum
Åhörare på politikerseminariet

 

Det är också viktigt att förena förtroende och representativitet när man bygger den politiska organisationen och att behålla och utveckla en öppenhet mot det omgivande samhället. De regionala utvecklingsfrågorna måste ges ett större utrymme och uppföljning i form av resultat och kvalitet måste stärkas. Andra viktiga aspekter är relationerna mellan politiker och tjänstemän med tydliga mandat. Ett nytt uppdrag kräver utvecklade former för samspel och förankring kring Norrlands universitetssjukhus som är navet i Region Norrlands kunskapsförsörjningssystem.

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt