Anders Knape (m): Regeringen lamslår regionreformen

Det är nu mer än ett och ett halvt år sedan Ansvarskommittén lade fram sitt förslag till ett modernare Sverige. Sällan – om någonsin – har ett utredningsförslag fått en sådan uppslutning. Av 545 remissinstanser är det över 90 procent som stödjer förslaget. Bland de direkt berörda, kommuner och landsting, är stödet i det närmaste hundraprocentigt. Därför är det obegripligt att regeringen förhalar och förlamar processen.

Vi riskerar en samhällsorganisation för 1600-talet, skriver Anders Knape (m), ordförande för Sveriges kommuner och landsting, tillsammans med Carola Gunnarsson, vice ordförande och gruppledare för centerpartiet, Ilmar Reepalu, andre vice ordförande och gruppledare för socialdemokraterna, Lennart Gabrielsson, tredje vice ordförande och gruppledare för folkpartiet och Anders Andersson, styrelseledamot och gruppledare för kristdemokraterna i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet.

Läs hela debattinlägget

Läs om debattinlägget i Dagens Samhälle (där du också kan svara på enkätfrågan "Kräver processen om regionfrågan att regeringen tar sig an frågan snarast?"

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt