650 norrlänningar har diskuterat regionfrågan

Norrstyrelsen har nu genomfört informationsmöten om regionfrågan i alla 36 kommunerna i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Totalt har cirka 650 personer deltagit. Fördelningen mellan länen har varit ganska jämn med över 200 deltagare i varje län. Däremot har deltagarantalet varierat mellan de olika orterna från som minst några få personer till som mest över 60.

 

Deltagarnas frågor och åsikter har handlat om bland annat

-         Möjligheterna att klara sjukvården i framtiden

-         Vägar, järnvägar och kommunikationer

-         Hur Norrland ska få en starkare röst i omvärlden

-         Förutsättningarna för demokratin

-         Organisering av politik och förvaltning

-         Gränser, storlek och avstånd

-         Lokalisering av verksamheter

-         Svårigheterna att intressera allmänheten för regionfrågan

-         Och mycket annat

 

En vanlig kommentar har varit. ” Varför har ingen berättat detta tidigare?”

Eftersom det kommer att bli regioner även i Norrland är det angeläget att en saklig dialog mellan politiker och allmänhet kan fortsätta. De nu genomförda informationsmötena har varit en bra start.

 

Läs mer om Öppna möten

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt