60 miljarder till investeringar i infrastruktur i Region Norrland föreslogs på dialogmöte

60 miljarder till investeringar i infrastruktur i Region Norrland föreslogs på dialogmöte

Region Norrland omfattar de tre länen Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. I det förberedande arbetet för Region Norrland har ett antal politiska arbetsgrupper tillsatts inom regional utveckling samt hälso- och sjukvård. Varje grupp har en huvudsekreterare och ett antal tjänstemän.

Under hösten har en kartläggning genomförts och nu under våren kommer visioner, mål och strategier att tas fram. Kommande höst planeras ett fortsatt arbete med organisationsstrukturen.

För att erbjuda olika aktörer möjlighet att ge inspel till de politiska arbetsgrupperna genomfördes ett dialogmöte i Umeå den 4 maj.

Vid mötet som samlat ett 60-tal deltagare från de tre nordliga länen redovisades läget i regionfrågan samt den genomförda kartläggningen. Tankar kring visioner, mål och strategier diskuterades av deltagarna.

Jan-Åke Björklund, projektledare för Region Norrland, konstaterade i sitt inlägg att det inte är en fråga om det blir en region utan när det blir en region. Regeringens beslut är tydligt på den punkten.

Peter Roslund, ordförande i infrastrukturgruppen, poängterade att en huvudinriktning för arbetet är en bättre tillgänglighet inom Region Norrland. En annan huvudinriktning är en kraftig höjning av investeringarna i infrastruktur.

Dan Olsson, ordförande i miljö och energigruppen, konstaterade att Region Norrland ska fortsätta att utveckla de energislag som vi redan idag är duktiga på att ta tillvara och som kan ge komparativa fördelar i förhållande till andra regioner och länder. Detta gäller vattenkraft, vindkraft, bioenergi, biogas, effektivisering samt FoU. Norrlands förutsättningar att vara ledande i arbetet med förnybar energi är unika.

Erik Sedig, ordförande i trafikgruppen, påtalade att genom planering och upphandling av samhällsbetald kollektivtrafik, ska vi erbjuda regionens invånare, besökare och företag attraktiva, prisvärda och säkra resor och transporter. Trafiken ska ta social och miljömässig hänsyn och öka möjligheterna till boende, företagsamhet och tillgång till offentlig service i Norrland.

 

Presentationer och underlag från mötet

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt