2,2 miljarder i infrastrur

Preliminärt 2,2 miljarder till regionala planer för transportinfrastruktur i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland för perioden 2010-2021

Regeringen beslutade den 19 december 2008 att uppdra åt trafikverken att upprätta ett gemensamt förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2010 - 2021.

Regeringen beslutade samtidigt att uppdra åt länen att för respektive län upprätta ett förslag till transportslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2010 - 2021

Den trafikslagsövergripande statliga ramen för planeringsperioden 2010 - 2021 uppgår preliminärt till 417 miljarder kronor och omfattar följande delar:
* 136 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av vägar och statlig med-finansiering till enskilda vägar,
* 64 miljarder kronor till drift och underhåll av det statliga järnvägsnätet,
* 217 miljarder kronor till den statliga ramen för utveckling av transportsystemet, som ska gå till åtgärder för statliga vägar och till åtgärder för det statliga järnvägsnätet, räntor och amorteringar m.m.

Den nationella planen ska omfatta medlen för drift och underhåll samt preliminärt 183,9 miljarder kronor för utveckling av transportsystemet.

Av den preliminära ramen för länen på 33,1 miljarder kronor fördelas 743 miljoner kronor till Norrbotten, 794 miljoner kronor till Västerbotten och 696 miljoner kronor till Västernorrland, dvs. tillsammans drygt 2,2 miljarder.

Trafikverken ska redovisa uppdraget senast den 1 september 2009.
Länen ska redovisa uppdraget senast den 2 november 2009.

Pressmeddelande från regeringen

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt