(kd): Gult ljus för Region Norrland!

- Äntligen öppnar regeringen för en regionreform. Det är glädjande att kommunminister Mats Odell lyckats samla hela regeringen på ett framåtsyftande sätt i denna fråga som är så viktig för norra Sverige. Det säger Birgit Stöckel, Luleå, Erik Sedig, Vännäs, Göran Sydhage, Örnsköldsvik och Sverker Ågren, Härnösand, kristdemokratiska ledamöter i Norrstyrelsen med anledning av regeringens besked om att landstingen i framtiden ska ersättas av regioner med beskattningsrätt, ledda av folkvalda. 

– Regeringens besked betyder gult ljus för ett bildande av en region i norra Sverige. Nu är det inte längre en öppen fråga huruvida hela Sverige ska omformas till regionkommuner utan hur fort det ska gå säger Sverker Ågren, gruppledare i Västernorrlands landsting. 

– Det är bra att regionansökningarna från norra Sverige överlämnas till Kammarkollegiet för utredning. Det var väntat. Men med den moderatledda regeringens tidsspillan i regionfrågan riskerar vi i Norrland att hamna på efterkälken säger Birgit Stöckel, gruppledare i Norrbottens läns landsting.

 – Att hela regeringen nu äntligen är med på ”regiontåget” är ett kvitto på att Norrstyrelsens arbete inte varit förgäves. Nu får vi planera de fortsatta förberedelserna för att bilda regionkommuner utifrån dagens besked säger Erik Sedig, vice ordförande i  nämnden för regional utveckling, Västerbottens läns landsting.

Ytterligare upplysningar:
Sverker Ågren, 
070-3232507

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt